Stories

Back

Upgraded, the health startup organization of Finland, joins forces with Healthtech Finland

 

Upgraded, the health startup organization of Finland, joins forces with Healthtech Finland

The leading industry association in the health technology sector, Terveysteknologia ry – Healthtech Finland, and the association of health startups, Upgraded ry, have decided to join forces. Going forward, Upgraded’s operations will continue as a division of Healthtech Finland. By merging, the needs of Startup companies can be better highlighted, and the opportunities for cooperation between companies of different sizes are improved.

Veli Mäkelä, the chairman of the board of Terveysteknologia ry, and Kenneth Salonius, the chairman of the board of Upgraded ry, told the news with satisfaction when Upgaded’s members had approved the proposal to transfer the operations to Healthtech Finland at their General Assembly on September 12, 2022.

– Startups benefit from being part of a larger association with powerful channels of influence, Salonius rejoices.

– Mäkelä, on the other hand, emphasizes Upgaded’s active way of working, which can be transferred to the division. He also welcomes new members who offer well-being solutions. Health and well-being are getting increasingly close to each other, and both benefit people as well as the social and health care sectors.

– In the future, we will be able to report about the experiences, needs, wishes and proposed solutions more broadly than before. When these are presented to decision-makers, the impact is greater, continues Terveysteknologia ry CEO Saara Hassinen. The number of members of Terveysteknologia ry is expected to increase to more than two hundred with the merger.

A favorable operating environment to develop, manufacture and market social and healthcare solutions ensures the success of companies of all sizes, including startups.

Health technology is one of the fastest growing high-tech export sectors. In the last twenty years, the product export surplus has been more than 15 billion euros. There is a surplus of more than one billion euros annually, and in 2021 the value of product exports was 2.5 billion euros.

– The growth of startup companies increases exports, which benefits both Finland and Finnish people, say Mäkelä and Salonius.

More information:

Saara Hassinen, CEO
Terveysteknologia ry – Healthtech Finland, phone 040 531 1661,
saara.hassinen@teknologiateollisuus.fi
www.healthtech.fi

Kenneth Salonius, Chairman of the Board
Upgraded ry, phone 050 517 2348
kenneth@upgraded.fi
www.upgraded.fi

In Finnish:

Terveysalan startup-järjestö Upgraded yhdistyy osaksi Terveysteknologia ry:tä

Terveysteknologia-alan johtava toimialayhdistys Terveysteknologia ry – Healthtech Finland ja terveysalan startup-yritysten järjestö Upgraded ry ovat päättäneet yhdistää voimansa. Upgradedin toiminta siirtyy osaksi Healthtech Finlandia, ja sen toiminta jatkuu Healthtech Finlandin jaostona ”Upgraded part of Healthtech Finland”. Yhdistymällä saadaan Startup-yritysten tarpeet paremmin esiin ja parannetaan erikokoisten yritysten yhteistyömahdollisuuksia.

Terveysteknologia ry:n hallituksen puheenjohtaja Veli Mäkelä ja Upgraded ry:n hallituksen puheenjohtaja Kenneth Salonius kertoivat uutisen tyytyväisinä, kun Upgadedin jäsenet olivat hyväksyneet ehdotuksen toiminnan siirtämiseksi osaksi Healthtech Finlandia ja jaoston perustamisesta jäsenkokouksessaan 12.9.2022. 

– Startupit hyötyvät ollessaan osa suurempaa yhdistystä, jolla on vahvat vaikutuskanavat, iloitsee Salonius. 

– Mäkelä taas korostaa Upgadedin aktiivista toimintatapaa, joka saadaan siirrettyä jaostoon. Hän toivottaa tervetulleeksi myös hyvinvointiratkaisuja tarjoavat uudet jäsenet. Terveys ja hyvinvointi lähestyvät toisiaan, ja kummastakin hyötyvät niin ihmiset kuin sosiaali- ja terveydenhuolto.

– Jatkossa voimme kertoa aikaisempaa laajemman toimialan kokemuksista, tarpeista, toiveista ja ratkaisuehdotuksista. Kun nämä esitetään päätöksentekijöille, on vaikuttavuuskin suurempaa, jatkaa Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen. Terveysteknologia ry:n jäsenmäärän odotetaan yhdistymisen myötä nousevan yli kahteensataan. 

Suotuisa toimintaympäristö kehittää, valmistaa ja saattaa markkinoille sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja varmistaa kaikenkokoisten yritysten mukaan lukien startup-yritysten menestyksen. 

Terveysteknologia on yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientialoista. Viimeisen parinkymmen vuoden aikana tuoteviennin ylijäämä on ollut yli 15 miljoonaa euroa. Vuosittain ylijäämää tulee yli miljardi euroa, ja vuonna 2021 tuoteviennin arvo oli 2,5 miljardia euroa. 

– Startup-yritysten kasvu lisää vientiä, mistä hyötyvät niin Suomi kuin suomalaiset, lausuvat Mäkelä ja Salonius kuin yhdestä suusta.

Liked the story? Share it!
Back to top
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial

Subscribe to Upgraded's Monthly Newsletter!

HealthTech Industry news to your email, once a month or so. No spamming, no strings attached - just all you need to know.

You have now successfully subscribed to the newsletter!

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Upgraded will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.