Industry offers

Back

the City of Tampere is looking for solutions for remote monitoring of heart failure patients

 
FebruaryFeb 152019

the City of Tampere is looking for solutions for remote monitoring of heart failure patients

Tampereen kaupunki kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on sydämen vajaatoimintapotilaiden etäseurannan kehittämisyhteistyö. Palveluntuottajia pyydetään lähettämään em. tarpeeseen vastaavia ratkaisuehdotuksia 15.2.2019 mennessä. Ehdotusten perusteella markkinavuoropuheluun kaupungin kanssa valitaan enintään 10 yritystä. Markkinavuoropuhelutilaisuus järjestetään HealthHUBissa 25.2.2019.

(In short: City of Tampere and TAYS Heart Hospital are looking for new technology solutions for remote monitoring of heart failure patient’s weight. Send your proposal by 15.2.2019 or ask for more information: tiina.t.karttunen@tampere.fi .)

Tampereen kaupunki ja TAYS Sydänsairaala kehittävät yhdessä sydämen vajaatoimintapotilaan avohoitopainotteista, potilaslähtöistä hoitopolkua, jossa hyödynnetään mm. teknologiaa omahoidon tukena.

Tämän tietopyynnön tarkoitus on selvittää tarjolla olevia etäpainonseurannan vaihtoehtoja. Painon vaihtelut kertovat potilaan nesteen kertymisen muutoksista. Sydämen vajaatoimintapotilaan omahoitoon kuuluvan painon seurannan merkitystä voi lukea lisää Käypä hoito -suosituksesta.

Etsittävän teknologian tulee mahdollistaa ainakin seuraavat toiminnallisuudet: painon (mitatun suureen) automaattinen tallennus ja tiedon automaattinen siirtyminen ammattilaisen käyttöliittymään, yksilöllisten raja-arvojen asettaminen, poikkeamista syntyvät hälytykset sekä painon kehityksen esittäminen graafisessa muodossa.

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Tampereen kaupungin kanssa osana 6Aika Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta. Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsinki, Vantaa ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.cohewe.eu

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on ainakin 6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön enimmäishinta on 10 000 euroa. Tavoitteena on, että etäseurantaratkaisu toimii tulevaisuudessa yhteen kilpailutusprosessissa olevan koti- ja etähoidon alusta-ratkaisun (Kotidigi) kanssa. Lisätietoja alustaratkaisusta: https://www.healthhub.fi/article/401

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote vai palvelu), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi ratkaisuksi), käytettävyys, kustannusvaikutus, tietoturva ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua.

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja ja markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa.

Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 15.2.2019 osoitteeseen:
tiina.t.karttunen@tampere.fi

Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palvelutuottajalle tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (5min) ja saada siitä palautetta (10 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset, joiden perusteella valitaan kehittämiseen yhteistyökumppani. Markkinavuoropuhelu järjestetään 25.2.2019 klo.12.00 – 15.00 osoitteessa HealthHUB, Biokatu 6, 33520 Tampere. Kutsuttaville yrityksille lähetetään tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä ja aikataulusta sähköpostitse 21.2.2019.

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle.

Tampereen kaupunki
Tiina Karttunen
Projektipäällikkö

Original document: https://www.healthhub.fi/article/408

Liked the story? Share it!
When
February 15, 2019
Where
HealthHUB
Biokatu 6
33520 Tampere
attendance
The OPPORTUNITY is supported by
Back to top
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial